Petras Babickas

Lietuvos radijo žurnalistikos pradininkas, publicistas, rašytojas, vertėjas, diplomatas, kraštotyrininkas, keliautojas, dailininkas, fotografas

Petras Babickas gimė 1903 m. gegužės 12 d. Laukminiškiuose, Kupiškio raj. 1923–1930 m. studijavo literatūrą Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Pasižymėjo daugelyje sričių: dirbo pedagoginį darbą, bendradarbiavo Lietuvos ir Amerikos lietuvių laikraščiuose, 1926–1931 m. dirbo Kauno radiofone, buvo pirmasis Lietuvos radijo pranešėjas, 1931–1934 m. stažavosi Maskvos kino institute. Švietimo ministerijos prašymu organizavo filmoteką. Sukūrė filmų apie M. Jankų, J. Šliūpą, A. Jakštą (Dambrauską), G. Petkevičaitę‑Bitę, generolą J. J. Bulotą. Parašė ir išleido apie 16 įvairaus pobūdžio knygų. Su dviračiu keliavo po Lietuvą, rinko tautosaką, muziejines vertybes. Keliavo po Vakarų Europą, Mažąją Aziją, Šiaurės Afriką, Amerikos žemyną. Jo kelionių palydovas buvo fotoaparatas.

Babickas buvo vienas žymiausių prieškario Lietuvos fotografų. Jis vienas pirmųjų pradėjo rengti fotoreportažus lietuviškoje spaudoje, buvo meninės fotografijos pradininkas. 1932 m. Kaune surengė pirmąją Lietuvoje personalinę meninės fotografijos parodą, kurioje eksponavo per 300 fotografijų.  1933 m. sausio 15 d. su kolegomis įkūrė Lietuvos fotomėgėjų sąjungą, dalyvavo jos rengiamose parodose. Su bendraminčiais įsteigė ir leido žurnalą „Foto mėgėjas“, 1933–1934 m. buvo jo redaktorius. 1937 m. Pasaulinėje meno ir technikos parodoje Paryžiuje eksponavo savo fotografijas ir buvo apdovanotas aukso medaliu. Kaip fotografą jį išgarsino dokumentinės fotografijos iš 1939 m. Lietuvos kariuomenės žygio Vilniui išvaduoti. Būdamas „Lietuvos aido“ korespondentu, turėjo galimybę į Vilnių įžengti kartu su pirmaisiais kariniais daliniais.

1944 m. Babickas pasitraukė į Vokietiją. 1946 m.  gyveno Italijoje. 1949 m. persikėlė į Braziliją, Rio de Žaneirą, kur aktyviai reiškėsi vietos lietuvių bendruomenėje. 1950–1965 m. buvo Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje sekretoriumi, kultūros skyriaus vedėju ir spaudos atašė. Nuo 1958 m. per Rio de Žaneiro radiją vedė savaitinę valandėlę portugalų kalba „Lietuvos balsas“.

Mirė 1991 m. Rio de Žaneire.

Dalintis:
Translate »
Skip to content