Susitikimai. Šiauliečiai menininkai

Sigitas Prancuitis, Bonaventūras Šaltis, Gražina Arlauskaitė-Vingrienė, Ričardas Garbačiauskas, Vita Žabarauskaitė, Vidmantas Zarėka. Kas sieja šešis žinomus Šiaulių miesto menininkus? Kas gali būti ta gija, nematomai, bet paveikiai įsipynusi į jų kūrybą? Be abejonės, toks faktorius gali būti pats miestas – Šiauliai. Šioje geografinių koordinačių apribotoje erdvėje aktyviausiai ir skleidžiasi šių menininkų kūryba. Šiaulių pedagoginio instituto (vėliau Šiaulių universiteto) Dailės fakultetas yra kitas, dar konkretesnis ir reikšmingesnis elementas, įvietinęs šių menininkų kūrybą. Visi jie vienaip ar kitaip yra susiję su šia institucija – vieniems tai buvo Alma Mater, kitiems – trumpesnė ar viso gyvenimo darbovietė. Vienaip ar kitaip tai buvo įstaiga, kuri atstovavo kritiniam meniniam minties būviui mieste.

Dar vienas ryškus aspektas – be išimties visi šie menininkai didelę dalį savo gyvenimo buvo ir yra mokytojai ar dėstytojai, vadinasi, neuždarė savo gebėjimų tik menininko burbule, o padalino juos dideliam būriui jaunų žmonių. Jei reikėtų apibrėžti jų kūrybos poveikį meniniam miesto vyksmui, pastebėtume, kad, ko gero, aktyviausia ir gaivališkiausia visų jų kūrybinė veikla ir jos formavimasis vyko jau tirpstančios ir klibančios, nebe tokios griežtos sovietinės imperijos ir atkurtos nepriklausomos Lietuvos politiniame kontekste. Laikas labai komplikuotas, sudėtingas, kupinas iššūkių ir tapatybės paieškų, bet menininkams kaip tik labai dėkingas.

Praėjusio amžiaus aštuntasis–devintasis dešimtmečiai buvo metas, kai Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetas buvo tam tikras laisvos avangardinės minties lopšys, kai menininkai drąsiai eksperimentavo ir provokavo sistemą meninėmis iniciatyvomis. Visi jie – vieni iš aktyviausių to laikotarpio, o ir dabartinio meninio ir kultūrinio Šiaulių miesto gyvenimo dalyviai ir kūrėjai, grupinių ir asmeninių parodų autoriai, dalyviai, Lietuvos dailininkų sąjungos nariai. Tačiau kiekvieno jų kūrybinė strategija skirtinga, besiremianti individualia patirtimi ir savita menine raiška. Ir nors kūrėjai yra išbandę įvairias kūrybos formas ir technikas, labiausiai jie yra identifikuojami kaip tapytojai – ištobulinę autorines technikas iki skambančios meistrystės natos.