Vincas Uždavinys

Lietuvos publicistas, žurnalistas, redaktorius, keliautojas, fotografas

Vincas Uždavinys gimė 1902 m. gegužės 16 d. Paručių kaime (Varėnos r.). Buvo vyriausiasis vaikas devynių vaikų šeimoje. Mokėsi Aukštadvario gimnazijoje. 1919 m. įvykęs raudonosios armijos įsiveržimas nutraukė mokslus. 1921–1925 m. mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Aktyviai įsitraukė į visuomenines veiklas: bendradarbiavo Vilniaus lietuvių spaudoje. Dėl prolietuviškos veiklos, Vilniuje jį ėmė persekioti lenkų valdžia, grėsė teismas ir kalėjimas. Persikėlė gyventi į Kauną, kur įstojo į Humanitarinių mokslų fakultetą, vėliau nuo 1930 m. į Teisės fakultetą. Studijų nebaigė.

Uždavinys turėjo labai platų interesų lauką – užsiėmė žurnalistine veikla, publikavo straipsnius, redagavo laikraščius, žurnalus, skaitė viešas paskaitas, buvo aktyvus visuomenininkas, uoliai įsitraukė į Vilniui vaduoti sąjungos (VVS) veiklas, skaitė paskaitas radijuje, vedė laidas. Buvo kelionių entuziaztas – apkeliavo įvairias Lietuvos vietoves. Dalyvavo Lietuvos turizmo sąjungos veikloje, rengė ekskursijas. Leidosi į keliones po Vakarų Europos šalis, Pietų Afriką, Didžiąją Britaniją, 1936–1937 m. skaitė paskaitas JAV lietuvių kolonijose. 1938–1939 m. lankėsi Kanadoje, kaip žurnalo „Pasaulio lietuvis“ korespondentas. Uždavinio kelionių įspūdžiai aprašyti jo dienoraščiuose, išleistose knygose. Kelionių po Lietuvą patirtis jis įamžino fotografijose. Fotografavimas tapo viena iš didžiųjų Uždavinio aistrų. 1929 m. iš kunigo Juozo Židanavičiaus gavęs pirmąjį savo fotoaparatą, žengė pirmuosius žingsnius fotografijoje. Kūrė etnografinę fotografiją – fiksavo miestų ir miestelių peizažus, architektūros paminklus, žmonių portretus, kaimo buities scenas, gamtovaizdžius. Fotografijas publikuodavo paties redaguojamuose leidiniuose, savo knygose. Uždavinys priklausė Fotomėgėjų sąjungai. 1944 m. buvo areštuotas ir ištremtas į Vorkutą. 1953 m. iš tremties sugrįžo į Lietuvą.

Mirė 1983 m. kovo 20 d. Vilniuje.

Dalintis:
Translate »