Senelių prieglauda Rėkyvoje

Trumpai apie objektą Tarpukariu daug dėmesio buvo skiriama socialinei sričiai, rūpinamasi našlaičiais ar iš nepasiturinčių šeimų kilusiais vaikais, be globos likusiais seneliais. XX a. 4 deš. pradžioje Šiaulių miesto valdžia nusprendė pastatyti naują Senelių prieglaudą Rėkyvoje. 1932 m. liepos 27 d. buvo patvirtintas V. Bitės parengtas senelių prieglaudos, vėliau tapusios Vaikų sanatorija prie Rėkyvos ežero,…

Vladas Bitė

Biografija Vladas Bitė gimė 1901 m. gegužės 17 d. Mažuolių kaime, Pašušvio valsčiuje, Kėdainių apskrityje. Turėjo du brolius ir dvi seseris, buvo ketvirtas vaikas šeimoje. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, o ją baigęs įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. 1928–1930 m., dirbdamas statybos techniku Šiauliuose, V. Bitė parengė ir apgynė diplominį darbą „Šiaulių miesto kanalizacija“.1930 m. vasario…