1930 — 1940 Naujos architektūros tendencijos Šiauliuose

XX a. ketvirtasis dešimtmetis – pats intensyviausias miesto statybų ir plėtros laikotarpis. Išaugusios finansinės galimybės, subrendusi nauja architektūros specialistų karta ir sparti visuomenės modernizacija lėmė, kad Šiauliuose šiuo laikotarpiu imti statyti naujausias architektūrines madas atitinkantys pastatai. Modernizmo estetika tampa vyraujančiu stiliumi Šiaulių miesto architektūroje. Ypatingas dėmėsys šiuo metu buvo skiriamas miesto centro užstatymo reprezentatyvumui. Kaip…

Venclauskių namai

Trumpai apie objektą Dabartinė Vytauto gatvė XIX amžiaus viduryje ėjo Šiaulių miesto pakraščiu, kuriame daugiausiai gyveno miestiečiai-ūkininkai. Ilgainiui tikrų ūkininkų mieste mažėjo. Po Pirmojo pasaulinio karo daugumos jų žemė buvo parduota naujų namų statybai. Buvusiose Šiaulių priemiesčio žemėse, adresu Vytauto gatvė 89, Šiauliai, 1926 metais buvo pastatytas Kazimiero ir Stanislavos Venclauskių šeimai priklausęs gyvenamasis namas.…

Kazimieras ir Stanislava Venclauskiai

Biografija Kazimieras ir Stanislava Venclauskiai – neeilinės XIX a. pabaigos – XX a. pirmos pusės istorijos asmenybės. Tai vieni žymiausių lietuvių tautinio judėjimo ir Lietuvos valstybės atkūrimo veikėjų, aktyvūs švietimo rėmėjai bei kultūros mecenatai, daugybės pamestinukų ir našlaičių globėjai. Kazimieras Venclauskis gimė 1880 m. vasario 27 d. Juodeikiuose, Plungės valsčiuje, Telšių apskrityje. Mokėsi Lieplaukės pradžios mokykloje,…