Povilas Karpavičius

Fotografas, pedagogas

Povilas Karpavičius (1909–1986) – visapusė asmenybė Lietuvos fotografijos istorijoje. Fotografijos lauke reiškėsi kaip praktikas, inovatorius ir teoretikas: eksperimentavo fotografijos technikomis, jas išradinėjo, skaitė paskaitas, aktyviai dalyvavo parodose, išleido vadovėlių.

Karpavičius gimė Tbilisyje. 1921 m., susirgus tėvui, šeima sugrįžo į Lietuvą ir įsikūrė Zarasuose. Mokėsi Zarasų Aukštesniojoje komercijos mokykloje. Vėliau persikėlė į Kauną. 1931 m. Kaune mokėsi žemėtvarkininkystės. Buvo priimtas į tarnybą Žemės ūkio ministerijoje, priklausė Matininkų ir kultūrtechnikų sąjungai, kurios nariai 1935 m. susibūrė į fotosekciją. Karpavičius aktyviai įsitraukė į jos veiklas – dalyvavo parodose.

1930 m. Karpavičius visa galva pasinėrė į fotografiją. Jis vienas iš pirmųjų spalvotosios fotografijos meistrų Lietuvoje, jo kūryba išsiskyrė eksperimentiniais fotografikos kūriniais. Kūrėjas išbandė įvairiausias fotografijos technikas: izoheliją, izopolichromiją, S efektą, heteroreljefą, pseudosoliarizaciją, EDFV, spinduliavimo efektą ir kt. Apjungdamas skirtingas technikas, kūrė unikalias, vienetines fotografijas.

Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas sustabdė kūrybinius planus ir užmojus. Po karo sovietinė valdžia pasamdė Karpavičių fotografuoti karo nuniokotas vietas. Fotografas vyko į Berlyną. 1953 m. surengė personalinę spalvotųjų fotografijų parodą. Šios parodos katalogas tapo pirmuoju autorinės parodos katalogu Lietuvoje. Parašė pirmąjį fotografijos technikos vadovėlį „Spalvotosios fotografijos praktika“ (1961 m.), vadovėlį „Fotografijos vadovas“ (1980 m.). Nuo 1966 dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1969 su kolegomis įsteigė Lietuvos fotografijos meno draugiją.

Karpavičiaus kūryboje atsiskleidžia tarpukario Lietuvoje vyravusios tendencijos ir temos: romantizuoti lietuviško kaimo vaizdiniai, gamtos peizažai. Sovietmečiu fotografijai būdingi idealizuotos tikrovės vaizdiniai – fotografuojami urbanistiniai, gamtos peizažai, istorijos paminklai.

Daugiau apie Povilą Karpavičių skaitykite 15min pasakojime, parengtame bendradarbiaujant su Fotografijos muziejumi – Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniu:

https://www.15min.lt/media-pasakojimai/maestro-povilas-karpavicius-fotografijos-alchemikas-1568

Dalintis:
Translate »