Karolis Reisonas

Biografija Karolis Reisonas gimė 1894 m. balandžio 26 d. Pabožio miestelyje, netoli Rygos. Mokėsi Rygos realinėje gimnazijoje. Architekto išsilavinimą įgijo Peterburgo civilinių inžinierių institute. Apie 1920  m. atvyko į Lietuvą. 1922  m. K. Reisonas buvo paskirtas Šiaulių miesto vyriausiuoju inžinieriumi ir miesto savivaldybės Statybos skyriaus vedėju. Šiauliuose architektui teko rūpintis per Pirmąjį pasaulinį karą sugriauto…

Vladas Bitė

Biografija Vladas Bitė gimė 1901 m. gegužės 17 d. Mažuolių kaime, Pašušvio valsčiuje, Kėdainių apskrityje. Turėjo du brolius ir dvi seseris, buvo ketvirtas vaikas šeimoje. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, o ją baigęs įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. 1928–1930 m., dirbdamas statybos techniku Šiauliuose, V. Bitė parengė ir apgynė diplominį darbą „Šiaulių miesto kanalizacija“.1930 m. vasario…

Stasys Kudokas

Biografija Stasys Kudokas gimė 1898 m. rugsėjo 29 d. Kapinėje, Panevėžio rajone. Būdamas vaikas mokėsi Panevėžyje, 1916 m. baigė Sankt Peterburgo realinę mokyklą. 1916–1918 m. studijavo kelių inžineriją Sankt Peterburgo civilinių inžinierių institute. 1920–1924 m. dirbo susisiekimo ministerijos kelių valdyboje ir mokėsi Kauno meno mokykloje. 1924–1930 m. studijavo Romos Karališkojoje aukštojoje architektūros mokykloje, įgijo architektūros…

Kazys Krisčiukaitis

Biografija Kazys Krisčiukaitis gimė 1901 m. Tichvine, Rusijoje. 1918 m. baigė Naugardo realinė mokyklą. 1920–1922 m. atliko karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Vėliau mokėsi dabartiniame Vytauto Didžiojo universitete, 1927 m. apgynė diplominį darbą tema – Centriniai universiteto rūmai su biblioteka Kaune. 1927–1931  m. K. Krisčiukaitis dirbo Geležinkelio valdyboje. Gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, 1928–1929 m. išvyko tobulintis…

Klaudijus Dušauskas–Duž

Biografija Klaudijus Dušauskas-Duž gimė 1891 m. balandžio 13 d. Gluboke (Vilniaus gubernija).  1899 metais su šeima atvyko gyventi į Vilnių. Mokėsi Vilniaus realinėje mokykloje, o nuo 1912 m. studijavo Sankt Peterburgo Jakaterinos II kalnų institute. Gyvendamas Peterburge susipažino su turtingo miestiečio dukra Emilija Prokofjeva ir 1917 metais ją vedė. Nuo 1921 metų K. Dušauskas-Duž apsigyveno…

Anatolijus Rozenbliumas

Biografija Anatolijus Rozenbliumas gimė 1902 m. liepos 30 d. Balstogėje, Lenkijoje. Berniukas buvo jauniausias iš penkių vaikų provizoriaus ir muzikės šeimoje. Netrukus su tėvais persikėlė į Kauną ir 1912–1914 m. bei 1918–1920 m. mokėsi Kauno žydų berniukų gimnazijoje. Per Pirmąjį pasaulinį karą šeima buvo pasitraukusi į Vitebską, kur A. Rozenbliumas baigė Vitebsko gimnaziją. 1922 m.…