Vytautas Maželis

Teisininkas, fotografas

Vytautas Maželis gimė 1914 m. sausio 29 d. Užpaliuose, mokėsi Utenos gimnazijoje. 1934 m., dar būdamas gimnazistu, pradėjo fotografuoti. 1939 m. baigė Kauno karo mokyklą. 1941 m. dalyvavo Birželio sukilime ir vadovavo sukilėlių būriui. 1942 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė teisės studijas. Vokiečių okupacijos metais dirbo advokatu Kaune. 1944 m., sugrįžus sovietams, pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. išvyko į JAV. Niujorke studijavo Fotografijos institute, įkūrė fotografijos studiją. 1975–1990 m. dirbo Niujorko policijos departamente. Atkūrus Nepriklausomybę, sugrįžo į Lietuvą. Mirė 2008 m. balandžio 14 d. Vilniuje.

Prieš karą Maželis fotografavo idealizuotus kraštovaizdžius, etnografinius paminklus. Vieni garsiausių jo darbų – tai kariūnų gyvenimo akimirkos. Mokydamasis karo mokykloje, šovininėje nešiojosi nedidelį fotoaparatą, kuriuo fiksuodavo karių kasdienybę. Jo fotografijos buvo publikuotos žurnaluose – „Karys”, „Jaunoji Romuva”, „Kardas”, „Židinys“. 1938 m. dalyvavo Lietuvos fotomėgėjų draugijos surengtoje tarptautinėje parodoje, kur eksponavo septynias įvairios tematikos fotografijas. Amerikoje gausiai fotografavo Lietuvos išeivijos kultūros veikėjų portretus. Maželis savo fotografijas publikavo Amerikos lietuvių spaudoje, dalyvavo išeivių parodose.  1989 m. dalyvavo Lietuvos fotomenininkų sąjungos surengtoje fotografijų parodoje „Lietuvių išeivių fotografija“. Jam buvo suteiktas Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės nario vardas. Apdovanotas ordino „Už nupelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Dalintis:
Translate »