Povilas Karpavičius

Fotografas, pedagogas Povilas Karpavičius (1909–1986) – visapusė asmenybė Lietuvos fotografijos istorijoje. Fotografijos lauke reiškėsi kaip praktikas, inovatorius ir teoretikas: eksperimentavo fotografijos technikomis, jas išradinėjo, skaitė paskaitas, aktyviai dalyvavo parodose, išleido vadovėlių. Karpavičius gimė Tbilisyje. 1921 m., susirgus tėvui, šeima sugrįžo į Lietuvą ir įsikūrė Zarasuose. Mokėsi Zarasų Aukštesniojoje komercijos mokykloje. Vėliau persikėlė į Kauną. 1931…

Dalintis:

Vytautas Maželis

Teisininkas, fotografas Vytautas Maželis gimė 1914 m. sausio 29 d. Užpaliuose, mokėsi Utenos gimnazijoje. 1934 m., dar būdamas gimnazistu, pradėjo fotografuoti. 1939 m. baigė Kauno karo mokyklą. 1941 m. dalyvavo Birželio sukilime ir vadovavo sukilėlių būriui. 1942 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė teisės studijas. Vokiečių okupacijos metais dirbo advokatu Kaune. 1944 m., sugrįžus sovietams, pasitraukė…

Dalintis:

Domicėlė Tarabildienė

Skulptorė, grafikė, tapytoja, fotomenininkė Domicėlė Tarabildienė pirmiausia yra žinoma, kaip dailininkė – grafikė, skulptorė, tapytoja. Ji laikoma lietuviškų vaikų knygų iliustracijos ir grafikos klasikė. Į fotografijos istorijos puslapius jos vardas įrašytas visai neseniai – šio amžiaus pirmajame dešimtmetyje, kai į viešumą buvo ištrauktas fotografinis palikimas iš asmeninio archyvo, ilgą laiką žinomo tik artimiausiems žmonėms. Tarabildienė…

Dalintis:

Jonas Dvariškis

Pedagogas, fotografas Jonas Dvariškis (1912–1944) kilo iš Pakruojo. 1936 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Tais pačiais metais buvo pašauktas į karinę tarnybą, tačiau dėl silpnos sveikatos neištarnavo viso laiko. Apsigyveno Meldinių kaime, kur mokytojavo. Vėliau persikėlė į Rozalimą, dirbo bibliotekoje. Dvariškis sirgo tuberkulioze. Ši liga nulėmė ankstyvą mirtį. Dvariškis laisvu laiku keliavo po aplinkinius miestelius,…

Dalintis:

Veronika Šleivytė

Dailininkė, tapytoja, grafikė, fotografė Veronika Šleivytė gimė 1906 m. gruodžio 6 d. Antašavoje, Vabalninko valsčiuje. Šeimai persikrausčius, augo Viktariškių kaime. Buvo devintas vaikas keturiolikos vaikų šeimoje. Šeima gyveno vargingai. Veronika mokėsi Kupiškio gimnazijoje. 1923–1924 m. neatlygintinai mokytojavo Kadarų kaimo mokykloje. 1924 m. pradėjo studijuoti Kauno meno mokykloje. Dėl ligų, studijų metai labai užsitęsė. Mokslus jauna…

Dalintis:

Vincas Uždavinys

Lietuvos publicistas, žurnalistas, redaktorius, keliautojas, fotografas Vincas Uždavinys gimė 1902 m. gegužės 16 d. Paručių kaime (Varėnos r.). Buvo vyriausiasis vaikas devynių vaikų šeimoje. Mokėsi Aukštadvario gimnazijoje. 1919 m. įvykęs raudonosios armijos įsiveržimas nutraukė mokslus. 1921–1925 m. mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Aktyviai įsitraukė į visuomenines veiklas: bendradarbiavo Vilniaus lietuvių spaudoje. Dėl prolietuviškos veiklos, Vilniuje…

Dalintis:

Petras Babickas

Lietuvos radijo žurnalistikos pradininkas, publicistas, rašytojas, vertėjas, diplomatas, kraštotyrininkas, keliautojas, dailininkas, fotografas Petras Babickas gimė 1903 m. gegužės 12 d. Laukminiškiuose, Kupiškio raj. 1923–1930 m. studijavo literatūrą Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Pasižymėjo daugelyje sričių: dirbo pedagoginį darbą, bendradarbiavo Lietuvos ir Amerikos lietuvių laikraščiuose, 1926–1931 m. dirbo Kauno radiofone, buvo pirmasis Lietuvos radijo pranešėjas, 1931–1934…

Dalintis:

Balys Buračas

Kraštotyrininkas, etnografas, fotografas, tautodailininkas, publicistas, muziejininkas, pedagogas Žymus kultūros metraštininkas gimė 1897 m. sausio 18 d. Sidaruose, Šiaulėnų valsčiuje, Radviliškio raj. Baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Dirbo pedagoginį darbą 1921–1928 m. ir 1944–1954 m. 1929–1930 m. studijavo grafiką Kauno meno mokykloje. 1931–1933 m. dirbo konservatoriumi Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Gyvenimą paskyrė lietuvių etninės kultūros tyrinėjimams, dokumentavimui ir…

Dalintis:
Translate »