Apie projektą

Muziejus Tau – tai virtualių pasakojimų svetainė, kurios ištakos – Europos Komisijos finansuotas Konkurencingumo ir inovacijų programos gerosios praktikos projektas „AthenaPlus“, kuriame 2013–2015 metais Šiaulių „Aušros“ muziejus dalyvavo kartu su 40 partnerių iš 21 Europos sąjungos šalies.

Projektas kvietė eksperimentuoti su suskaitmeninto kultūros paveldo pakartotiniu panaudojimu. Jo metu sukurtas virtualių parodų kūrimo įrankis MOVIO, kurio pagalba „Aušros“ muziejus parengė tris virtualias parodas. Šios parodos 2020 m. perkeltos į platformą Muziejus Tau (museum4u.lt) ir davė pradžią šiai naujai virtualių pasakojimų erdvei.

Kviečiame užsukti į muziejų ir gyvai! Šiaulių „Aušros“ muziejus vienija net devynis struktūrinius padalinius:

Chaimo Frenkelio vila
Venclauskių namai
ŠAM Edukacijos centras
Fotografijos muziejus
Dviračių muziejus
Radijo ir televizijos muziejus
Žaliūkių malūnininko sodyba
Poeto Jovaro namas
Senoji miesto gaisrinė