Kalmano Blecherio namas

Trumpai apie objektą Mūrinis dviejų aukštų pastatas statytas XX a. 3 deš. antroje pusėje. Pastate tarpukariu gyveno ir galimai dirbo gydytojas, vaikų ligų specialistas Kalmanas Blecheris su šeima, čia butą kurį laiką turėjo Frenkelio odų fabriko administratorius Izaokas Mordelis, advokatas Dovydas Gecas, veikė Erlicho Borucho laikrodžių ir plieno dirbinių prekyba, buvo įsikūręs prekybininkas Joselis Reznikas.…

Eta ir Kalmanas Blecheriai

Biografija Blecherių šeima Šiauliuose gyveno tarpukario laikotarpiu. Kalmanas Blecheris gimė 1887 m. liepos 18 d. šiauliečių žydų šeimoje. Kol kas neturima duomenų, kuo vertėsi jo tėvai ir kiek vaikų šeima iš viso turėjo. Vienoje iš Rusijos imperijos aukštųjų mokyklų K. Blecheris baigė mediciną ir tapo vaikų ligų specialistu. Nėra žinoma kokiomis aplinkybėmis ir kada K.…