Kalmano Blecherio namas

Trumpai apie objektą

Mūrinis dviejų aukštų pastatas statytas XX a. 3 deš. antroje pusėje. Pastate tarpukariu gyveno ir galimai dirbo gydytojas, vaikų ligų specialistas Kalmanas Blecheris su šeima, čia butą kurį laiką turėjo Frenkelio odų fabriko administratorius Izaokas Mordelis, advokatas Dovydas Gecas, veikė Erlicho Borucho laikrodžių ir plieno dirbinių prekyba, buvo įsikūręs prekybininkas Joselis Reznikas. Anot ilgamečio Šiaulių žydų bendruomenės pirmininko Leibos Lipšico, pastatas priklausė pirklių Joselio ir Sorės Reznikų šeimai.

Objekto statybos laikas sutampa su vyriausiojo miesto inžinieriaus pareigas ėjusio tarpukario modernizmo patriarcho architekto Karolio Reisono tarnybos Šiauliuose laikotarpiu, todėl neatmetama galimybė, kad šio pastato projektas gali būti priskiriamas jo autorystei. Tarpukario Šiaulių architektūros kontekste tai vienas ankstyviausių modernizmo architektūros pavyzdžių. Pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį, lyginant su XX a. 4 deš., naujų mūrinių pastatų mieste statyta mažai, daugiausiai vykdomos per karą nukentėjusių pastatų rekonstrukcijos, kuriose vis dar vyraujančia architektūrine kryptimi buvo istorizmo stilistika.

Tūrinė ir erdvinė statinio organizacija simetriška, išskirtinumo ir modernios dvasios pastatui suteikia horizontalių linijų žaismas, klasikinio solidumo prideda pastatą juosiantis laiptuotas karnizas su jį vainikuojančiu laiptuotu bokšteliu, įgilintos ir stambiais apvadais išryškintos langų ir durų angos. Išlikę autentiškos pastato durys, savo skaidymu ir varstymo tipu šiuolaikinį praeivį stebinantys langai.

Aktuali informacija

Jankuvienė, R. Invazija miesto centre // skrastas.lt, 2015-06-13.

Dalintis:
Translate »
Skip to content