Eta ir Kalmanas Blecheriai

Biografija

Blecherių šeima Šiauliuose gyveno tarpukario laikotarpiu. Kalmanas Blecheris gimė 1887 m. liepos 18 d. šiauliečių žydų šeimoje. Kol kas neturima duomenų, kuo vertėsi jo tėvai ir kiek vaikų šeima iš viso turėjo.

Vienoje iš Rusijos imperijos aukštųjų mokyklų K. Blecheris baigė mediciną ir tapo vaikų ligų specialistu.

Nėra žinoma kokiomis aplinkybėmis ir kada K. Blecheris sutiko bei vedė savo žmoną – Etą Kaganaitę–Blecherienę, gimusią 1892 m. lapkričio 11 d. Rygoje. Ji taip pat buvo įgijusi aukštąjį išsilavinimą, 1913 m., baigusi Dorpato universitetą, tapo dantų gydytoja.

Žinoma, kad abu sutuoktiniai Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pasitraukę į Rusijos imperijos gilumą. Vykstant karui šeima kurį laiką gyveno Jakaterinoslavyje (Ukraina), kur jiems 1917 m. lapkričio 19 d. gimė vyresnioji dukra Janina Blecherytė.  

Apie 1922 m. Blecheriai apsigyveno Šiauliuose. Netrukus Bažnyčios (dabar Vasario 16-osios) gatvėje įsigijo ar pasistatė dviejų aukštų mūrinį namą. Abu medicininį išsilavinimą turintys sutuoktiniai dirbo miesto ambulatorijoje, buvusioje adresu Pagyžių (dabar Vytauto) g. 101, Šiualiuose. Kai kuriuose šaltiniuose nurodoma, kad Eta Blecherienė turėjo stamotologijos kabinetą ir savo nuosavame name.

Yra duomenų, kad tėvų pėdomis pasuko ir vyresnioji dukra, pasakojama, kad ji dirbo laborante Šiaulių tuberkulioziniame dispanseryje.

Gyvendami Šiauliuose, Blecheriai susilaukė dar vienos dukters. 1931m. gruodžio 5 d. jiems gimė Lilija Blecherytė.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, šeimą ištiko tragiškas likimas. Visa Blecherių šeima buvo kalinama Šiaulių gete. Kalėdamas K. Blecheris dirbo geto sanitarijos ir ambulatorijos gydytoju, o E. Blecherienė – geto vaistinėje.

Yra žinoma, kad K. Blecheris 1944 m. rugpjūčio 18 d. žuvo Dachau koncentracijos stovykloje. Kitų šeimos narių likimas neaiškus.

Dalintis:
Translate »
Skip to content