Anatolijus Rozenbliumas

Biografija

Anatolijus Rozenbliumas gimė 1902 m. liepos 30 d. Balstogėje, Lenkijoje. Berniukas buvo jauniausias iš penkių vaikų provizoriaus ir muzikės šeimoje. Netrukus su tėvais persikėlė į Kauną ir 1912–1914 m. bei 1918–1920 m. mokėsi Kauno žydų berniukų gimnazijoje. Per Pirmąjį pasaulinį karą šeima buvo pasitraukusi į Vitebską, kur A. Rozenbliumas baigė Vitebsko gimnaziją.

1922 m. vieną semestrą studijavo Vienos Aukštosios technikos mokyklos Statybos fakultete, 1927 m. baigė Kioteno aukštąją pramonės mokyklą. Netrukus ėmė sėkmingai dirbti inžinieriumi Berlyne, bet, šalyje sustiprėjus nacizmui, 1929 m. grįžo gyventi į Kauną ir įstojo į karo tarnybą. Iki 1936 m. buvo Lietuvos kariuomenės Karo butų valdybos inžinieriumi konstruktoriumi. Projektavo kareivines, sandėlius, aviacijos angarus, dirbtuves, garažus. 1936 m. A. Rozenbliumas tapo laisvai samdomu inžinieriumi, projektuoti statybines konstrukcijas jį kvietė žymiausi to meto Lietuvos architektai.

1940–1941 m. tapo Kauno universiteto Tiltų ir gelžbetoninių konstrukcijų katedros neetatiniu lektoriumi.

1941–1944 m. A. Rozenbliumas su šeima buvo kalinamas Kauno gete, iš kurio jiems pasisekė pabėgti. Šeima slapstėsi, kurį laiką glaudėsi architekto Vladimiro Zubovo ir Danutės Čiurlionytės-Zubovienės namuose Kaune.

1944–1969 m. ėjo Kauno vastybinio universiteto (vėliau pavadinto Kauno politechnikos institutu) gelžbetoninių konstrukcijų katedros vedėjo pareigas. 1967 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją, 1968 m. gavo profesoriaus mokslinį vardą.

Leido vadovėlius ir paskaitų konspektus, 1956 m. sukūrė ir išbandė surenkamą poligoanalinę santvarą pramonės ir žemės ūkio pastatų stogams, kuri po poros metų buvo įvertinta respublikine premija.

1969 m. persikėlė į Vilnių, kur ėjo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Specialiųjų konstrukcijų katedros vedėjo pareigas.

Rozenbliumas mirė 1973 m. gegužės 27 d. Vilniuje.

Architektūrinis palikimas

Šiauliuose:

  • Šiaulių pašto rūmų konstrukcijos;
  • Mordelio namas Aušros al.

Kitur:

  • Gelžbetoninis tiltas Alytuje;
  • Kauno sporto halė;
  • „Limos“ fabrikas Kaune;
  • Stiklo fabrikas Radviliškyje;
  • Atliko Kauno centrinio pašto, VDU Medicinos fakulteto rūmų Kaune, Kauno apskrities savivaldybės rūmų, Tyrimų laboratorijos Kaune, Radijo stoties Babtuose, Valstybinės veterinarinės akademijos laboratorijos auditorijų korpuso, Karininkų ramovės Kaune, Kauno 6-osios gimnazijos Šančiuose ir kt. pastatų konstrukcijų projektavimo darbus.

Aktuali informacija

Vitkus, Z. Anatolijus Rozenbliumas–žymiausias tarpukario Lietuvos inžinierius // bernardinai.lt, 2012-07-11

Dalintis:
Translate »
Skip to content