Simonas Volpertas

Biografija

Simonas Volpertas – gydytojas, vienas geriausių odos ir veneros ligų specialistų Lietuvoje. 

Gimė 1890 metais. Manoma, kad medicinos mokslus baigė Berlyne. Ten studijuodamas sutiko ir savo būsimą žmoną Odesos cukraus fabriko savininko dukrą, konservatorijos studentę Raisą Volpert. Būdama profsionale pianiste, R. Volpert Šiauliuose vedė privačias pamokas.

Nuo 1926 m. S. Volpertas dirbo Odos ir veneros ligų ambulatorijoje. 1925 m. prie miesto ligoninės ambulatorijai buvo pastatytas labai gerai įrengtas barakas su vandentiekiu. Barake buvo ir penkių lovų stacionaras, netrukus išaugęs į dešimt lovų. S. Volpertas ne tik diagnozavo ir skyrė ligoniams gydymą, bet pats atlikdavo ir kraujo bei šlapimo tyrimus. 

Be šios valdiškos tarnybos S. Volpertas vertėsi ir privačia praktika. Tai buvo labai įprasta, nepriklausomos Lietuvos sveikatos apsauga rėmėsi privačių gydytojų veikla. Apie 1930 m. P. Višinskio gatvėje Volpertų šeima pasistatė nuosavą gyvenamąjį namą, kuriame S. Volpertas įkūrė ir savo privačią odos ir veneros ligų kliniką. 

Tarpukariu S. Volpertas aktyviai dalyvavo ir „Kovos su tuberkulioze draugijos“ Šiaulių skyriaus veikloje, priklausė draugijos valdybai, ėjo iždininko pareigas. 

Antrojo pasaulinio karo metais S. Volpertas buvo kalinamas Dachau ir Štuthofo koncentracijos stovyklose, žmona Raisa kalėjo Osvencime. Holokausto ir karo baisumus Volpertams pavyko išgyventi. Pasakojama, kad po karo jie susitiko savo name P. Višinskio gatvėje, ir apsikeitė meilės dienoraščiais, rašytais mirties stovyklose. 

Dalintis:
Translate »
Skip to content