Antanas Juškus

Biografija

Apie Šiauliuose tarpukario laikotarpiu gyvenusį verslininką Antaną Juškų žinoma labai nedaug. Neturima tikslių žinių apie jo gimimo ir mirties aplinkybes, išsilavinimą ir kitas gyvenimo detales. Žinoma, jog A. Juškus buvo vedęs, jo žmona Ona Griciūtė–Juškuvienė buvo stomotologė.

Tarpukario laikotarpio spaudoje buvę populiarios verslo reklamos byloja, kad XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje A. Juškus Šiauliuose vertėsi audinių prekyba ir rūbų siuvimu. Yra duomenų, kad kurį laiką verslininkas prekiavo ir ginklais. Panašu, kad A. Juškaus verslas buvo sėkmingas. Pradžioje jo rūbų siuvykla veikė nuosavame name, adresu Aušros al. 54, o vėliau kartu su audinių prekyba buvo perkelta į vieną iš reprezentatyviausių miesto sankryžų – Vilniaus ir Bažnyčios (dabar Vasario 16-osios) gatvių kampe pastatytą naują modernų nuosavą A. Juškaus trijų aukštų namą.

Prie A. Juškaus verslo sėkmės ir konkurencingumo neabejotinai prisidėjo ir jo komercinės reklamos išmanymas. To meto spaudoje verslininkas savo rūbų siuvyklą reklamavo kaip moderniausią ir geriausią vyrų ir moterų rūbų dirbtuvę, jo parduodamų audinių kainos buvo apibūdinamos kaip kiek galima pigiausios, o produkcija – sulig moderniškiausių žurnalų. Savo klientus A. Juškus spaudoje sveikino Velykų, Naujųjų metų ir kt. progomis.

Anot Stasio Šuipio, A. Juškaus siuvykloje buvo trys skyriai: vyriškų, moteriškų ir odos drabužių siuvimo. Manoma, kad A. Juškaus siuvykla vienintelė Šiauliuose siuvo odinius paltus ir puspalčius. Šiuos gaminius pas A. Juškų siūdavo siuvėjas Zaleckas. Įvairių rūšių odos siuvykla gaudavo iš tame pačiame pastate veikusios „Bato“ firminės krautuvės, o sagos buvo perkamos pas P. Šutą. turėjusį savo parduotuvę Tilžės gatvėje (prieš Dramos teatrą).

Vėliau A. Juškus savo jėgas versle suvienijo su bendražygiu J. Chmieliausku, kuris buvo baigęs Aukštąją vokiečių akademiją Drezdene ir Rūbų sukirpimo akademiją Paryžiuje, o Šiauliuose buvo įsteigęs savo rūbų sukirpimo kursus. A. Juškaus ir J. Chieliausko bendrovė buvo pristatoma kaip stambiausia rūbų gamybos ir prekyba bendrovė Šiauliuose.

Dalintis:
Translate »
Skip to content