Pradžios mokykla Rygos gatvėje

Trumpai apie objektą

Dar viena nauja erdvi ir funkcionali pradžios mokykla Šiauliuose buvo pastatytas1938 m. Šešių komplektų pradžios mokyklos prie Rygos (dabar S. Šalkauskio) gatvės projektą parengė inžinierius V. Bitė.

Tai kampinio plano mūrinis dviejų aukštų pastatas su pusrūsiu. Pastato fasadų kompozicija nedaug skiriasi nuo1936 m. Gardino gatvėje pastatytos mokyklos. Pagrindiniame fasade dominuoja nuo centro į šoną pastumta įeigos iškyša su centriniu įėjimu, kituose fasaduose – horizontalios langų eilės.

Pastato planas beveik identiškas anksčiau statytos pradžios mokyklos prie Gardino gatvės planui. Tik čia mėginta pritaikyti racionalesnį sprendimą trumpajame korpuse, kur vietoje įprasto erdvaus koridoriaus dvi klasės, raštinė ir mokytojų kambarys išdėstyti aplink ilgojo koridoriaus atšaką.

Pokariu pradinė mokykla buvo reorganizuota į septynmetę, vėliau – į vidurinę. Kiemo gilumoje prie mokyklos pristatytas priestatas. Šiuo metu čia įsikūrusi Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija. 

Aktuali informacija

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

Dalintis: