Pradžios mokykla ir „Aušros“ muziejus

Trumpai apie objektą

Plečiantis Šiaulių miestui, prie jo teritorijos buvo prijungtos išparceliuoto Gubernijos dvaro žemės ir čia suplanuota vienos iš pagrindinių miesto gatvių – Aušros alėjos – tąsa.1932 m. naujoje Aušros alėjos atkarpoje buvo pastatytas V. Bitės suprojektuotas pradžios mokyklos pastatas.

Dviejų aukštų pastatą su mansarda inžinierius suprojektavo dešimties komplektų mokyklai, tačiau mokyklos reikmėms naudota tik pusė pastato. Pirmą aukštą užėmė klasės, o pusrūsyje buvo įrengti du butai sargams, rūbinės ir tualetai moksleiviams. Į antrą pastato aukštą buvo laikinai įkeltas „Aušros“ muziejus. Numatyta, kad čia jis glausis tol, kol bus pastatytas jam skirtas pastatas. Buvo planuojama ateityje muziejų iškelti, o mokyklos antrame aukšte įrengti dar keturias klases, salę, knygyną ir rankdarbių klasę, palėpėje įkurdinti mokyklos muziejų. Pagal architekto Karolio Reisono projektą pradėtai Muziejaus ir bibliotekos rūmų statybai sustojus,1937 m. „Aušros“ muziejaus reikmėms buvo pritaikyta ir mokyklos mansarda.

1943–1944 m. pastate veikė vokiečių karo ligoninė. Per Antrąjį pasaulinį karą pastatas stipriai apdegė, pokariu buvo suremontuotas, o1966 m. vėl atiduotas naudoti muziejaus reikmėms. Šiuo metu pastate veikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centras.

Pastato pagrindinis fasadas išliko nepakitęs. Statinio centrą pabrėžia platus rizalitas su dominuojančia pagrindine įeiga. Centrinį įėjimą formuoja platūs laiptai ir stogelis. Virš stogelio, iki kraigo, kyla trys aukštų siaurų langų juostos. Kitų fasadų kompozicijoje vyrauja horizontalus langų ritmas. 

Tiek eksterjeras, tiek interjeras rodo pastato paskirtį. Suprojektuoti dideli langai, kad per pamokas moksleiviams nestigtų šviesos, plati laiptinė ir erdvūs koridoriai pritaikyti intensyviam judėjimo srautui, erdvios klasės išdėstytos koridoriniu principu.  

Aktuali informacija

ŠAM Edukacijos centras–Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys.

Urbonavičiutė, R. Raimundas Balza apie neįgyvendintus planus pastatyti „Aušros“ muziejaus rūmus // snaujienos.lt, 2012-12-07.

Kavaliauskaitė, Ž. Atnaujins du muziejaus filialus // skarastas.lt, 2015-03-25.

Dalintis: