1918 – 1920 Pokario situacija Šiauliuose

1918 m. nepriklausomybę paskelbusiai Lietuvos valstybei teko sunki daugiau nei šimtmetį trukusios okupacijos ir Pirmojo pasaulinio karo padarinių našta.

Be kitų valstybingumo įtvirtinimo problemų sprendimo Šiaulių miesto valdžiai tarpukariu teko rūpintis ir miesto atstatymo darbais. Po Pirmojo pasaulinio karo apie šešiasdešimt penki procentai visų miesto pastatų, buvo sudeginta, sugriauta ir apgadinta. Likęs pramonės ir prekybos įmonių turtas buvo išgrobstytas, patalpoms reikėjo skubaus remonto.

Pirmieji pokario metai– pats sudėtingiausiais Šiaulių miesto raidos etapas tarpukario laikotarpiu. Miestas visiškai sugriautas, gatvėse vien griuvėsiai ir pliki namų kaminai. Šalyje vis dar vyksta Nepriklausomybės kovų mūšiai, sprendžiamos valstybingumo įtvirtinimo problemos.